Press "Enter" to skip to content

Debata: OCHRONA ZABYTKÓW W KONTEKŚCIE PAMIĘCI O POLAKACH W WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU

Fundacja dla Gdańska i Pomorza oraz Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu zapraszają na debatę poświęconą

OCHRONIE ZABYTKÓW W KONTEKŚCIE PAMIĘCI O POLAKACH W WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU
Która odbędzie się o godzinie 18:00, 31 października 2022 r. w Muzeum II Wojny Światowej (sala kinowa)

Zaproszenie przyjął  Sekretarz stanu, Generalny Konserwator Zabytków, Jarosław Selin.

W debacie wezmą udział:

Tomasz Błyskosz,  dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział w Gdańsku
oraz
Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku 

Debatę poprowadzi Aleksander Masłowski

Jarosław Selin –  W latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2007 roku został ponownie wybrany do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. 20 listopada 2015 ponownie został sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 1 stycznia 2022 roku powołany na stanowisko Generalnego Konserwatora Zabytków.

Tomasz Błyskosz – Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Pełni funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, państwowej instytucji kultury, będącej eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

Aleksander Masłowski – Aleksander Masłowski, z wykształcenia prawnik, z zamiłowania historyk. Twórca Akademii Rzygaczy, internetowego portalu skupiającego amatorskich badaczy historii Gdańska. Autor wykładów monograficznych, felietonów i opracowań z zakresu szczegółowej historii Gdańska.

Janusz Trupinda –  polski historyk, menadżer kultury i muzealnik, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Od 2018 dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. W 2011 roku rozpoczął pracę w Muzeum Gdańska, gdzie objął stanowisko kierownika Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku (oddział Muzeum Gdańska). W roku 2017 został powołany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku. Jest członkiem Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018-2021), Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gdańsku (2017-2021).
Do udziału w debacie zaprosiliśmy przedstawicieli inwestorów planujących zabudowę miejsc związanych z Polonią.
Przedmiotem debaty będzie upamiętnienie miejsc związanych z obecnością Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku.  Zamierzamy się skupić na wybranych zabytkach w Gdańsku i w Sopocie traktując je jako przykłady różnych możliwości działań umożliwiających zachowanie dziedzictwa kulturowego w zmieniającym się mieście. W Gdańsku będzie to zabudowa na terenie dawnego budynku LOT’u oraz zagospodarowanie stadionu Gedanii we Wrzeszczu, a w Sopocie budynek Macierzy Szkolnej (ul. Parkowa 18) oraz zagospodarowanie terenu po Domu Polskim na ul. Chopina.
Kontakt:
Małgorzata Tarasiewicz (Prezes Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu)
Anna Pisarska (Prezes Fundacji dla Gdańska i Pomorza)
Spread the love