Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Druga Wojna Światowa”

Dlaczego 23 Marca to ważna rocznica dla Sopotu?

ze zbiorów Andrzeja Ditricha

W tym roku dzień 23 marca, jak się kiedyś mówiło rocznica „wyzwolenia” Sopotu przez wojska sowieckie, minął bez echa. Nic nie wiadomo o składaniu wieńców na grobach żołnierzy Armii Czerwonej pochowanych w Sopocie. Przynajmniej media nic o tym nie doniosły.